O klinici

Što je pravna klinika?

Pravna klinika je, prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, organizacijska jedinica Pravnog fakulteta koja u skladu sa svojim općim aktima pruža primarnu pravnu pomoć.

Svatko tko ne može na drugi način ostvariti pravnu pomoć može se obratiti klinici. Primarna pravna pomoć može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:
  • a) ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari
  • b) ako podnositelju zahtjeva pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa
  • c) ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan i
  • d) ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.
Pravna klinika korisnicima pruža primarnu pravnu pomoć koja se sastoji u davanju besplatnih pravnih savjeta i općih pravnih informacija.
Pravnu pomoć pružaju studenti viših godina Pravnog studija pod stručnim nadzorom profesora, akademskih mentora i vanjskih suradnika (odvjetnika).

Povijest

Pravna klinika Pravnog fakulteta u Splitu je osnovana 2009. godine nakon donošenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Prva voditeljica splitske Pravne klinike bila je doc. dr. sc. Andrijana Bilić. Klinika prestaje s radom dvije godine nakon osnivanja.
Svjesni izražene potrebe studenata za stjecanjem iskustva u praksi, kao i potrebe socijalno ugroženih kategorija stanovništva za besplatnom pravnom pomoći, u ožujku 2014. godine studenti Domagoj Mrčelić i Dora Uzinić započeli su s projektom ponovnog osnivanja splitske Pravne klinike. Dobivanje potpore od strane tadašnjeg dekana prof. dr. sc. Joze Čizmića, kao i njegovog nasljednika na toj funkciji prof. dr. sc. Željka Radića, dalo im je još snažniji zamah u daljnjoj realizaciji projekta. Voditeljem Pravne klinike imenovan je doc. dr. sc. Ratko Brnabić, a njegovim zamjenikom prof. dr. sc. Hrvoje Kačer. Ubrzo je uspostavljena suradnja s raznim udrugama civilnog društva i studentskim udrugama, poput Pravne klinike Sveučilišta u Zagrebu, Dalmatinskog odbora solidarnosti, DUMP Udruge mladih programera, Bijeli krug Split... Dokaz upornosti i marljivog rada je uspjeh na natječaju Ministarstva pravosuđa RH u srpnju 2014. godine s projektom „Informacija i pomoć dostupna svima!“, u kojem je Klinika zajedno s udrugom Srma iz Sinja, bila partner nositelju projekta udruzi Bijeli krug.
Pravna klinika je u sklopu projekta „Podržite naše starenje“ uspješno započela s projektom vanjske klinike u Drnišu, gdje u suradnji s Organizacijom za građanske inicijative pruža besplatnu pravnu pomoć starim i nemoćnim osobama putem besplatne info telefonske linije. U suradnji sa zagrebačkom Pravnom klinikom i Gradskom knjižnicom Makarska u planu je organiziranje vanjske klinike i u Makarskoj.

Organizacijska struktura


Kako se radi na Vašem predmetu?

Prvi korak

Vaš predmet preuzima student kliničar, koji bilježi osnovne podatke o korisniku i činjenično stanje predmeta.

Treći korak

Nakon donošenja odluke o rješavanju konkretnog predmeta radna grupa ga prosljeđuje studentu administratoru koji odluku pregledava te je upućuje akademskom ili vanjskom mentoru radi konačne provjere.

Drugi korak

Dežurni student dodjeljuje predmet jednoj od radnih grupa u kojoj se zajednički donosi odluka o primitku ili odbijanju predmeta, obliku i sadržaju pravne pomoći.

Četvrti korak

Student kliničar koji je prvotno preuzeo predmet o tome obavještava stranku u najkraćem roku.

Prvi korak

Vaš predmet preuzima student kliničar, koji bilježi osnovne podatke o korisniku i činjenično stanje predmeta.

Drugi korak

ežurni student dodjeljuje predmet jednoj od radnih grupa u kojoj se zajednički donosi odluka o primitku ili odbijanju predmeta, obliku i sadržaju pravne pomoći.

Treći korak

Nakon donošenja odluke o rješavanju konkretnog predmeta radna grupa ga prosljeđuje studentu administratoru koji odluku pregledava te je upućuje akademskom ili vanjskom mentoru radi konačne provjere.

Četvrti korak

Student kliničar koji je prvotno preuzeo predmet o tome obavještava stranku u najkraćem roku.

Korisnici besplatne pravne pomoći moraju uvažiti činjenicu da im pomoć pružaju studenti. Svaki oblik pravne pomoći pružen je u dobroj vjeri, a za štetu učinjenu nesavjesnim zastupanjem Pravna klinika je kod osiguravajućeg društva sklopila ugovor o osiguranju.

Kako do nas?

Student si i želiš biti dio Pravne klinike?

Radom u Pravnoj klinici studenti stječu praktične vještine, unapređuju svoje pravno obrazovanje i razvijaju svijest o važnosti volontiranja. Studenti se mogu prijaviti na početku zimskog i ljetnog semestra, no broj studenata je ograničen pa požurite sa svojom prijavom!
Pridruži se